Home » Disclaimer & Privacy verklaring

Disclaimer & Privacy verklaring

Disclaimer
Ondanks het feit dat KRAS Touringcars de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hier onjuistheden in voorkomen. KRAS Touringcars is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen door contractspartijen of derden van gegevens verstrekt of doorgegeven door KRAS Touringcars. KRAS Touringcars is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen.

Persoonlijke informatie
U kunt de website van KRAS Touringcars bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via Internet verzamelen. Als u besluit ons of onze zakelijke partners die persoonlijke informatie te verstrekken die zij nodig hebben om met u te corresponderen, een bestelling te verwerken of een abonnement te verstrekken bijvoorbeeld zullen wij u zomogelijk laten weten op welke manier deze informatie zal worden gebruikt. Wanneer u aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Wij volgen het bezoek aan www.krasbus.nl alsmede www.krastouringcars.nl aan de hand van logfiles. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Daarna verwijderen wij de informatie.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie
De bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij hebben passende technische en beheerprocedures geïmplementeerd om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

Links naar andere sites
KRAS Touringcars bevat links naar andere websites. KRAS Touringcars is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

Aanpassingen
KRAS Touringcars behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering zal worden kenbaar gemaakt op de site.