Home » Touringcar en het milieu

Touringcar en het milieu

Dagelijks worden we geconfronteerd met de gevolgen van de CO2 uitstoot, geluidsoverlast en groeiende files. Voordat dit een serieus probleem werd, zag KRAS Touringcars al vroeg in dat veel problemen met nieuwe technologieën en de bereidheid daarin te investeren, milieuproblemen kunnen worden voorkomen of opgelost. Sinds er wetgeving voor veiligheid en milieu bestaat, rijdt KRAS Touringcars met moderne luxe touringcars die voldoen aan de nieuwste voorschriften. Natuurlijk vereist dat veel investeringen. Maar desondanks maakt die zorg voor het milieu ons niet duurder. Integendeel, onze offertes zijn absoluut concurrerend en daarbij doen we ook iets terug voor het milieu.

Wagenpark en wasstraat
Met zoveel bussen op de weg hebben wij als touringcarbedrijf een zekere verantwoording ten opzichte van het milieu. Daarom zijn de touringcars in ons wagenpark vrijwel allemaal voorzien van een Euro 5 of Euro 6 motor. De Euro 5 en Euro 6 motoren produceren veel minder broeikasgas, minder stikstofoxiden en minder fijnstof ten opzicht van reguliere motoren. Hiermee is KRAS Touringcars zo goed als het enige touringcarbedrijf in Nederland met een ‘’milieuvriendelijk’’ wagenpark. Niet alleen de touringcars zijn vervuilend voor het milieu, ook een wasstraat met giftige reinigingsmiddelen vervuild het milieu. Daarom gebruiken we voor het reinigen van onze touringcars enkel en alleen milieuafbreekbare wasproducten.

Onderzoek Milieu Centraal
Wat is de meest milieuvriendelijke manier om te reizen? Milieu Centraal heeft recent een onderzoek gehouden waaruit is gebleken dat de touringcar de meest milieuvriendelijke manier van reizen is. Bij de vergelijking is uitgegaan van de milieubelasting per reiziger. Daarbij is berekend wat het effect is van verschillende vervoersmodaliteiten.
Afbeeldingen